ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ചൈനയിലെ ഖ്ജൗവിലെ സിലിക്കൺ അധിഷ്ഠിത വസ്തുക്കളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നിർമ്മാതാവാണ് സെജിയാങ് ഫുഷൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. 30 വർഷത്തെ വികസനത്തിന് ശേഷം, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി വ്യവസായത്തിലെ ഗുണനിലവാരമുള്ള സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയൽ നിർമ്മാതാവെന്ന നിലയിൽ ഉയർന്ന പ്രശസ്തി നേടി. ഫുഷൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ക്വോഷോ ഹൈടെക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിലാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് 3 പ്രധാന നിർമ്മാണ പ്ലാന്റുകളുണ്ട്, വാർഷിക ഉത്പാദനം 10000 ടൺ സിലിക്ക, 20000 ടൺ സിലിക്കൺ റബ്ബർ, 20000 ടൺ സിലിക്കൺ ഓയിൽ. ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച സേവനവും മികച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി 103 പ്രൊഫഷണലുകൾ ഉൾപ്പെടെ 500 ലധികം ജീവനക്കാർ ഒരേ ലക്ഷ്യം പങ്കിടുന്നു.

കമ്പനി ചരിത്രം

    ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അഭ്യർത്ഥന വിവരങ്ങൾ, സാമ്പിൾ & ഉദ്ധരണി, ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക!

    അന്വേഷണം